SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델

WVIB1
무선 단축 MEMS 진동 센서

사 양

1. 측정 범위 : +/- 70 g, +/- 250 g, +/- 500 g,
2. 주파수 응답 : 22 kHz
3. 작동 온도 : - 40 ℃ ~ + 125 ℃

기 능 -
다운로드
datasheet_WVIB1 무선 단축 MEMS 진동센서(New).pdf
     견적문의
주요특징
-
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net