SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델

WMIC1
무선 마이크로폰

사 양 1. 주파수 응답 : 45 Hz ~ 20 kHz 
2. 샘플링 주파수 : 44.1 kHz, 48 kHz 
3. 신호대 잡음비 : 65 dBA
4. Sensitivity : - 26 dBFS
5. 작동온도 : - 40 ℃ ~ + 85 ℃
기 능 -
다운로드
datasheet_WMIC1 무선 마이크로폰(New).pdf
     견적문의
주요특징
- IEPE 타입 마이크로폰
- Wi-Fi 를 통한 무선 데이터 통신 
- 20 kHz 까지 측정
- 모니터링용으로 적합
- 장시간 Wave data 저장
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net