SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델 High Temperature for ICP & Charge output
5334 & 5335
사 양

1. Weight [gram] : 150 (5334) & 400 (5335) 
2. Sensitivity [pC/g] : 10
3. Housing  : stainless steel
4. Frequency Response [Hz], +/- 5%
    : 4.8 to 660 (5334) & 4.8 to 1,400 (5335) 
5. Maximum Shock [g] : 2,000

기 능
다운로드
5334 5335.pdf
     견적문의
주요특징
Dytran
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net