SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>젅씠 蹂쐞 꽱꽌
젅씠 蹂쐞 꽱꽌
모 델 M7LL Series
Automated Manufacturing
사 양 1. 측정범위 (mm) : 0.5/ 2/ 4/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 400
2. 정도 (± µm) : 1/ 4/ 8/ 20/ 40/ 100/ 200/ 400/ 700
3. 분해능 (µm) : 0.3/ 1.3/ 2.6/ 6.5/ 13/ 32.5/ 65/ 200/ 600
4. 측정속도 (Hz) : 10k
기 능
다운로드
M7LL.pdf
견적문의
주요특징
M7LL
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net