SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>레이저 변위 센서
레이저 변위 센서
모 델 다운로드 모델사양
M7L
Reliable results with white/black
1. 측정범위 (mm) : 0.5/ 2/ 4/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 400
2. 정도 (± µm) : 1/ 4/ 8/ 20/ 40/ 100/ 200/ 400/ 700
3. 분해능 (µm) : 0.2/ 0.4/ 1/ 5/ 9/ 30/ 60/ 200/ 600
4. Bandwitdth (Hz) : adjustable: 15 Hz ... 10 kHz (-3 db)
M7LL Series
Automated Manufacturing
1. 측정범위 (mm) : 0.5/ 2/ 4/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 400
2. 정도 (± µm) : 1/ 4/ 8/ 20/ 40/ 100/ 200/ 400/ 700
3. 분해능 (µm) : 0.3/ 1.3/ 2.6/ 6.5/ 13/ 32.5/ 65/ 200/ 600
4. 측정속도 (Hz) : 10k
M70LL Series
Very Fast Moving Objects
1. 측정범위 (mm) : 0.5/ 2/ 4/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 400
2. 정도 (± µm) : 1.5/ 6/ 12/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600/ 1200
3. 분해능 (µm) : 0.8/ 3.5/ 7/ 17.5/ 35/ 50/ 100/ 330/ 990
4. 측정속도 (Hz) : 100k
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net