SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델 다운로드 모델사양
Low Power Accelerometer
AC312/ AC314
1. Sensitivity (mV/g ± 10%) : 25/ 25
2. 주파수응답 (CPM±3dB) : 0.72M/ 0.48M
3. Dynamic 범위 (peak) : ±80g/ ±80g

Class I Div.2 (ATEX Zone 2) Standard
AC921/ AC923/ AC924/ AC925/ AC926

1. Sensitivity (mV/g ± 10%) : 10/ 50/ 50/ 100/ 100
2. 주파수응답 (Hz±3dB)
  : 1.2 ~ 15k/ 1 ~ 15k/ 1 ~ 8k/ 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k
3. Dynamic범위 (± g, peak) : 500/ 100/ 100/ 50/ 50
Class I Div.2 (ATEX Zone 2)
Low Capacitance
AC931/ AC933/ AC934/ AC935/ AC936
1. Sensitivity (mV/g±10%) :10/ 50/ 50/ 100/ 100
2. 주파수응답 (Hz ±3dB)
  : 1 ~ 15k/ 0.8 ~ 15k/ 0.8 ~ 8.6k/ 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k
3. Dynamic범위 (±g, peak) : 500/ 100/ 100/ 50/ 50
Intrinsically Safe Standard
AC905/ AC906/ AC901/ AC903/ AC904
1. Sensitivity (mV/g±10%) : 100/ 100/ 10/ 50/ 50
2. 주파수응답 (Hz±3dB)
  : 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k/ 1.2 ~ 15k/ 1 ~ 15k/ 1 ~ 8k
3. Dynamic범위 (±g, peak) : 50/ 50/ 500/ 100/ 100
Intrinsically Safe Low Capacitance
AC914/ AC915/ AC916/ AC911/ AC913
1. Sensitivity (mV/g±10%) : 50/ 100/ 100/ 10/ 50
2. 주파수응답 (Hz±3dB)
  : 0.8 ~ 8.6k/ 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k/ 1 ~ 15k/ 0.8 ~ 15k
3. Dynamic범위 (± g, peak) : 100/ 50/ 50/ 500/ 100
Intrinsically safe IECEx Certified Standard
AC951/ AC953/ AC954/ AC955/ AC956
1. Sensitivity (mV/g±10%) : 10/ 50/ 50/ 100/ 100
2. 주파수응답 (Hz±3dB)
  : 1.2 ~ 15k/ 1 ~ 15k/ 1 ~ 8k/ 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k
3. Dynamic범위 (±g, peak) : 500/ 100/ 100/ 50/ 50
Intrinsically safe IECEx Certified
Low Capacitance

AC961/ AC963/ AC964/ AC965/ AC966
1. Sensitivity (mV/g±10%) : 10/ 50/ 50/ 100/ 100
2. 주파수응답 (Hz±3dB)
  : 1 ~ 15k/ 0.8 ~ 15k/ 0.8 ~ 8.6k/ 0.5 ~ 15k/ 0.5 ~ 8.6k
3. Dynamic범위 (± g, peak) : 500/ 100/ 100/ 50/ 50
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net