SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델 다운로드 모델사양

WVIB1
무선 단축 MEMS 진동 센서

1. 측정 범위 : +/- 70 g, +/- 250 g, +/- 500 g,
2. 주파수 응답 : 22 kHz
3. 작동 온도 : - 40 ℃ ~ + 125 ℃

WMIC1
무선 마이크로폰

1. 주파수 응답 : 45 Hz ~ 20 kHz 
2. 샘플링 주파수 : 44.1 kHz, 48 kHz 
3. 신호대 잡음비 : 65 dBA
4. Sensitivity : - 26 dBFS
5. 작동온도 : - 40 ℃ ~ + 85 ℃

WVIB3
무선 3축 MEMS 진동 센서

1. 측정 범위 : +/- 200 g,
2. 주파수 범위 : ODR 400 ~ 6,400 Hz
                        High-Pass Filter 0.24 ~ 30.48 Hz
                        Low-Pass Filter 200 ~ 3,200 Hz
3. 작동 온도 : - 40 ℃ ~ + 105 ℃

IRTC-OF1
Universal IR sensor for common applications
1. 측정온도범위 : 0°C to 500°C
2. 정확도 : ±1% full scale
3. 분해능 : 0.1℃
4. 응답시간 : 100ms
Triaxial
3263M8
1. Weight [gram] : 5.6
2. Sensitivity [mV/g], +/- 10% : 100
3. Range [g] F.S. For ±5V Output  : ±50
4. Frequency Response [Hz], -10% to +15% : 0.3 ~ 10,000
5. Maximum Shock [±gpk] : 5,000
Impulse Hammers
5800SL 5802A 5803A 5805A
1. Head Weight : 2g (5800SL) 1.36kg (5802A)
                           5.44kg (5803A) 453g (5805A)
2. Housing, Head : stainless steel
3. Sensitivity [mV/N] : 23 (5800SL) 0.22 (5802A 5803A 5805A)
4. Range [kN] : 0.22 (5800SL) 22.24 (5802A 5803A 5805A)
Impulse Hammers
5800B Series
1. Head Weight [gram] : 100
2. Housing, Head : stainless steel
3. Sensitivity [mV/N] : 1 ~ 23
4. Range [kN] : 50 ~ 1,000
5. Maximum Force [kN] : 4.45 ~ 8.90
DC Response
7523A Series

1. Weight [gram] : 10
2. Sensitivity [mV/g] : 36 ~ 550
3. Range [g] : 2 ~ 50
4. Frequency Response, 3dB [Hz] : 0 ~ 1,500
5. Maximum Shock [g] : 4,000

DC Response
7521A Series

1. Weight [gram] : 3.7
2. Sensitivity [mV/g] : 8 ~ 550
3. Range [g] : 2 ~ 225
4. Frequency Response, 3dB [Hz] : 0 ~ 1,500
5. Maximum Shock [g] : 4,000

High Temperature for ICP & Charge output
5334 & 5335

1. Weight [gram] : 150 (5334) & 400 (5335) 
2. Sensitivity [pC/g] : 10
3. Housing  : stainless steel
4. Frequency Response [Hz], +/- 5%
    : 4.8 to 660 (5334) & 4.8 to 1,400 (5335) 
5. Maximum Shock [g] : 2,000

High Temperature
3316C & 3323C

1. Weight [gram] : 5 (3316C) & 50 (3323C) 
2. Sensitivity [pC/g] : 1 (3316C) & 10 (3323C) 
3. Housing  : stainless steel
4. Upper Frequency Response [Hz], +/- 5%
   : 10,000 (3316C) & 5,000 (3323C)
5. Maximum Shock [g] : 10,000
 (3316C) & 3,000 (3323C)

High Temperature
3309A & 3310A

1. Weight [gram] : 25.5 (3309A) & 1.8 (3310A) 
2. Sensitivity [pC/g] : 5 (3309A) & 1.2 (3310A)
3. Housing  : stainless steel (3309A) & titanium (3310A)
4. Upper Frequency Response [Hz], +/- 5% : 7,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000

High Temperature
3255C & 3256C

1. Weight [gram] : 10  
2. Sensitivity [pC/g] : 15
3. Housing  : titanium
4. Upper Frequency Response [Hz], +/- 10% : 5,000
5. Maximum Shock [g] : 3,000

High Temperature
3235C Series

1. Weight [gram] : 55 
2. Sensitivity [pC/g] : 50 (3235C1) & 100 (3235C2) & 200 (3235C3) 
3. Housing  : Inconel
4. Upper Frequency Response [Hz], +/- 15% : 10,000
5. Maximum Shock [g] : 2,000

High Temperature
3225E 3225E1 3225E2 3225E3

1. Weight [gram] : 0.5 (3225E) 0.6 (3225E1, 3225E3) 0.7 (3225E2)
2. Sensitivity [pC/g] : 1.8
3. Housing  : titanium
4. Upper Frequency Response [Hz], +/- 10% : 10,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net