SV Corporation
제품소개
데이터수집
센서 및 액세서리
 
 
Home>제품소개>소음진동>
모 델

Torsional Vibration Measurement System
ROTECnbk, ROTECfe8, ROTECfe12, ROTECcnb, ROTECcnb+ - Modular ROTEC

사 양 ROTECnbk : PC-based 4slot, IEEE1394 interface, 
                        1 x Trigger & Timing Board
ROTECfe8 :
PC-based 8slot
ROTECfe12 :
PC-based 12slot
ROTECcnb :
PC-based 4slot
ROTECcnb+ : Expansion 4slot for ROTECcnb
기 능
다운로드
ROTECnb_nbk_fe08_fe12.pdf
     견적문의
주요특징

비틀림 진동분석

개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net