SV Corporation
고객지원
견적의뢰
자료실
A/S 신청
 
 
Home>고객지원>자료실
제목 [AppNote] 레이저 변위센서를 이용한 검은색 고무의 변위(두께) 측정
작성자 관리자
이메일
날짜 2012-06-07 10:13 조회수 1,887
첨부파일
 Thickness_measurement_of_black_rubber.pdf (108.1K)  [233]
내용 비접촉 레이저 변위센서를 이용하여 고무의 변위(두께)를 측정하는 application 
목록으로

개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net