SV Corporation
뉴스
공지사항
홍보자료
 
 
Home>뉴스>공지사항
제목 2013 APVC 참가
작성자 관리자
날짜 2013-06-11 10:04 조회수 9,185
첨부파일
 20130603_141144.jpg (343.0K)  [266]
첨부파일
 20130603_141200.jpg (316.4K)  [59]
내용

2013년 Asia-Pacific Vibration Conference 참가하여 당사 특허 및 제조 장비인 휴대용 소음진동 분석장비 PA201과 환경 발파 진동 분석장비 SV1, 그리고 진동센서, 변위센서 등을 전시하고 고객과 미팅을 가진 뜻깊은 행사였습니다.

목록으로

개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net